Neďaleko osady Duchonka v chotárnej časti Dalov hon stojí neveľký lovecký zámok. Je to jednoposchodová budova s mandzardou v štýle starých nemeckých loveckých zámkov (v dobových dokumentoch sa označuje ako kaštieľ, lovecký zámok, lovecký dom, ale i horáreň). Zvonka je obložený lomovým kameňom, impozantné vonkajšie schodisko je z umelého kameňa. Kaštieľ dal postaviť v rokoch 1930 – 31 Dr. Stefan Haupt von Buchenrode pre svoju dcéru Hedalise, manželku majiteľa tovarníckeho panstva baróna Augusta Haupt – Stummera. Autorom projektu bol profesor Leo Bauer z Viedne a stavbu viedol architekt Ján Tomaschek z Nitry. Roku 1950 bol kaštieľ opravený a bola v ňom umiestnená lesnícka majstrovská škola. Neskôr ho prevzalo Ministerstvo vnútra SR a zriadilo v ňom školiace stredisko – v súčasnosti Inštitút pre verejnú správu. Dominantou interiéru bola veľká tanečná sála a hudobná sieň s trojmanuálnym pneumatickým organom na elektrický pohon. Rodina Stummerovcov sa tu rada zdržiavala nielen v čase poľovačiek, ale často tu trávila celé leto. Na jar roku 1945 pred príchodom frontu Nemci kaštieľ vyrabovali, poškodili vnútorné zariadenie a podpálili ho. Zhorela strecha, drevené schodiská, dlažby, dvere a okná. Organ bol celkom zničený.

Pôvod názvu Duchonka pravdepodobne pochádza zo stredoveku a súvisí s metalurgiou na spracovanie železa (súchať, vháňať vzduch), ktorá bola objavená. V 9. storočí tu boli vybudované minimálne 4 vysoké pece na tavenie železa spolu so systémom vodných nádrží, kaskád a prírodných kanálov. Aj pôvod názvu potoka Železnica súvisí s výskytom železných rúd v horách. Ešte v dobe predhistorickej sa v časti Prašické štoliny a pri potoku dobývalo zlato. Duchonka spolu s Prašicami bola súčasťou tovarníckeho panstva. Niekedy v polovici 19. storočia tu bolo zriadené polesie, vybodovaný majer a obytné domy.

V okolí v časti nad priehradou je chránená prírodná rezervácia Čepušky.